CZ|ŚCI PODWOZI

W ofercie posiadamy:

http://www.bpw.de wieloletnie doświadczenie w produkcji osi i zawieszeń najwyŞszej jakości pozlin woli-o firmie BPW zaoferować swoim klientom jeszcze więcej. Obecnie gwarancja podstawowa na osie i zawieszenia wynosi: 5 lat dla pojazdów w eksploatacji typu „on-road” (po drogach asfaltowych i betonowych) i 3 lata dla pojazdów w eksploatacji typu „off-road” (np. wywrotek). Gwarancja ECO Plus udzielana jest bez limitu kilometrów i obejmuje swoim zasięgiem ca-- Europę, od Atlantyku po Ural.
 
http://www.knott-group.com Przedsiębiorstwa Grupy KNOTT projektuj-, konstruuj-, produkuj- i sprzedaj- elementy do budowy przyczep i uk-ady hamulcowe do pojazdów uŞytkowych i pojazdów specjalistycznych (typu off-highway). Produkcja odbywa się w licznych zak-adach na ca-ym świecie i zawsze spe-nia ostre wymagania jakościowe. Osobiste i kompetentne doradztwo oraz najwyŞsza jakość oferowanego produktu to cechy typowe dla wszystkich przedsiębiorstw wchodz-cych w sk-ad Grupy KNOTT.
 
www.alko.de jest w skali światowej czo-owym wytwórc- podwozia do przyczep kempingowych. NajwaŞniejsi wytwórcy produkuj- przyczepy kempingowe na podwoziach AL-KO juŞ od 1968 roku. Twoja przyczepa kempingowa z podwoziem AL-KO, to coś więcej: idealnie zgrane ze sob- elementy gwarantuj- optymalne bezpieczeństwo, doskona-- dynamikę i wspania-y komfort jazdy. Czy zamierzasz nabyć przyczepę kempingow-? WskaŞemy Ci na co musisz zwrócić uwagę, abyś móg- bez k-opotów cieszyć się kaŞdym wyjazdem na urlop. Wielu znanych wytwórców buduje przyczepy kempingowe na podwoziach AL-KO. Bogaty zestaw akcesoriów idealnie uzupe-nia nasze podwozia i zwiększa komfort jazdy oraz Twoje bezpieczeństwo.

 

AKTUALNOŚCI


Bogatsza oferta serwisu
Posiadamy części zamienne do podwozi BPW

Zamów katalog 2017

 
ABOVE.pl - Twoja Lepsza Strona